Husker du kompensationsgebyret, hvis dine kunder betaler for sent?

Kompensationsgebyret er et gebyr, som du har mulighed for at pålægge de kunder, som ikke betaler til tiden. Det er således din mulighed for at få kompensation for de administrative udgifter, der er forbundet med at inddrive krav ved dårlige betalere.

Kompensationsgebyret blev indført tilbage i marts 2013, hvor renteloven blev ændret.

I Ret&Råd hjælper vi dagligt vores kunder med inddrivelse, og selvom muligheden for at pålægge skyldner et kompensationsgebyr har eksisteret siden 2013, ser vi mange, der ikke er opmærksomme på denne mulighed.

Det skal du vide om kompensationsgebyret:

Hvor meget må jeg kræve i kompensationsgebyr?

Kompensationsgebyret udgør 310,00 kr. Udover kompensationsgebyret er du som kreditor selvfølgelig stadig berettiget til at opkræve renter, rykkergebyrer og øvrige inkassoomkostninger hos skyldner. Kompensationsgebyret udelukker således ikke andre gebyrer.

Er der tale om flere ubetalte fakturaer mod samme skyldner, er du berettiget til at opkræve kompensationsgebyr for hver enkel af de ubetalte fakturaer.

Hvornår må jeg kræve et kompensationsgebyr?

Du kan opkræve kompensationsgebyr fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb. Det betyder, at hvis du ikke udtrykkeligt har aftalt andet med skyldner, kan du kræve kompensationsgebyret 30 dage efter du har udstedt fakturaen.

Ønsker du, at dine rentebetingelser, og dermed din ret til kompensationsgebyr, skal være en anden end 30 dage skal dette fremgå tydeligt af dine standard salgs- og leveringsbetingelser. Det er vigtigt, at kunden konkret har accepteret dem. Er dette tilfældet må du opkræve kompensationsgebyret fra det aftalte tidspunkt.

Hvem må jeg kræve kompensationsgebyr af?

Kompensationsgebyret må kun opkræves af B-2-B kunder. Du må ikke pålægge private personer, der har betalt for sent, et kompensationsgebyr.

Har du kunder der ikke betaler til tiden?

Hvis du har kunder der ikke betaler, kan vi hjælpe dig med at inddrive dine krav. Du kan kontakte Britt Laugesen på telefon +45 63 62 17 90 eller mail bcl@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.