Inkasso på Fyn til kon­kur­rence­dygtige priser

Vi hjælper både små og store firmaer med professionel inddrivelse af gæld, og vores inkassofirma kan køre sagen i retten, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Der kan være to udfald ved opstarten af en inkassosag: Skyldneren betaler gælden eller skyldneren betaler ikke gælden.

Her kan du se forløbet i begge tilfælde:

1. Skyldner betaler hele gælden.

Hos Inkasso Fyn A/S er inkasso gratis for kunden.

Bortset fra de sager, hvor skyldner ikke betaler hele det forfaldne beløb inklusiv inkassoomkostninger og mødesalærer.

Både inkassoomkostninger og mødesalærer er udgifter som vi kan kræve betalt hos skyldner, hvorfor vi altid vil forsøge at inddrive de beløb hos skyldner.

Det vil sige at vores salær alene er de inkassoomkostninger der er blevet pålagt gælden da vi sendte inkassobrev til skyldner og mødesalærer tilkendt af fogedretten.

Inkassoomkostninger beregnes ud fra de takster som er fastsat af justitsministeriet og som kan ses her.

2. Skyldner betaler ikke hele gælden

Hvis vi undervejs i forløbet bliver enige om, at der ikke længere er udsigt til, at gælden kan inddrives hos skyldner og sagen afsluttes uden hele gælden er betalt afregner vi kr. 800,- + moms (kr. 1000,- inkl. moms) for oprettelse af sagen, udsendelse af inkassoskrivelser, telefonisk og skriftlig opfølgning og indberetning til RKI.

Er sagen nået så langt, at der er lavet betalingspåkrav og opnået dom over skyldner afregner vi yderligere kr. 1000,- + moms (kr. 1250,- inkl. moms) for dette.

Eventuelle fogedgebyrer og tilkendte mødesalærer i fogedretten afregnes ligeledes.

Administration af afdragsordning

For administration af afdragsordning afregner vi kr. 25,- + moms pr. indbetalt afdrag og kr. 100,- + moms pr. rykkerskrivelse vi sender til skyldner hvis afdrag ikke betales til tiden.